INSTALL

Video Hướng dẫn

IC Markets Global cung cấp một số video đào tạo để giúp nhà giao dịch forex, những người còn mới mẻ với việc sử dụng nền tảng MetaTrader 4. Các video hướng dẫn của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tổng quan về cách cài đặt MetaTrader 4, sử dụng theo dõi thị trường, điều hướng, giao dịch trên phần mềm đầu cuối và đặt các loại lệnh khác nhau.

Bắt đầu Giao dịch

HOW TO CONNECT IC MARKETS GLOBAL ACCOUNT TO TRADINGVIEW

ĐẶT CÁC LOẠI LỆNH KHÁC NHAU TRONG METATRADER 4

HOW LOGIN TO METATRADER 4 PLATFORM

UPLOAD A CREDIT/DEBIT CARD IN YOUR CLIENT AREA

HOW TO LOCATE MY SERVER ON IOS METATRADER4

HOW TO DOWNLOAD OUR METATRADER 4 PLATFORM

HOW DO I LOGIN TO MY LIVE ACCOUNT ON IOS METATRADER4

HOW DO I LOGIN TO MY LIVE ACCOUNT ON CTRADER IOS?

HOW DO I LOGIN TO MY LIVE ACCOUNT ON CTRADER ANDROID

HOW DO I LOGIN TO MY LIVE ACCOUNT ON ANDROID METATRADER4?

GET YOUR ACCOUNT VERIFIED

Giao dịch với

a high-performance trading platform