INSTALL

cTrader Copy Trader

IC Markets Global cung cấp các cơ hội độc đáo cho Nhà đầu tư và nhà cung cấp Chiến lược với nền tảng Giao dịch cTrader Copy
của Spotware. Được thiết kế để Sao chép Giao dịch Dễ dàng & Minh bạch.

Dịch vụ Sao chéo Giao dịch của cTrader

Mang lại kết quả bằng việc sao chép
các chiến lược giao dịch thể hiện tốt nhất
thông qua một nền tảng cao cấp, linh hoạt và an toàn

  • Tự động hóa các Chiến lược Giao dịch Hàng đầu​
  • Minh bạch và Kiểm soát Hoàn toàn
  • Công cụ Quản lý Rủi ro Thông minh​
  • Phân tích & Nhận định chuyên sâu
  • Tự động hóa các Chiến lược Giao dịch hàng đầu của bạn
  • Hồ sơ Chiến lược Toàn diện​
  • Nhiều Nền tảng Web/Máy tính để bàn/Di động​
  • Nền tảng Truyền thông Xã hội phục vụ Giao dịch​​
  • Phí Linh hoạt
  • Tài khoản Giao dịch riêng rẽ cho Nhà đầu tư
Open Account

Gia tăng Khoản đầu tư
của bạn với dịch vụ minh bạch
và quản lý rủi ro

The World's Most Popular Platform

Kiếm tiền Ngay hôm nay

Bắt đầu ngay! Việc này rất nhanh chóng và đơn giản.