INSTALL

MetaTrader cho Android

Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội! Luôn duy trì kết nối với thị trường bằng ứng dụng MetaTrader cho Android.

tải về metatrader cho android

Giao dịch Forex trong khi di chuyển với thiết bị Android của bạn!

Chúng tôi cung cấp cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5 như ứng dụng trên thiết bị dựa trên Android. Những ứng dụng này cho phép nhà giao dịch dễ dàng truy cập tài khoản của họ bất cứ khi nào.

Ứng dụng MetaTrader cho Android của IC Market cho phép bạn tiếp cận chênh lệch hàng đầu thị trường của chúng tôi và tốc độ khớp lệnh cực nhanh trực tiếp trên thiết bị di động dựa trên Android của bạn. Nó có tính năng giao dịch bằng một cú nhấp chuột nhanh chóng từ nhiều màn hình và giao diện có thể tùy chỉnh. Với toàn quyền truy cập dữ liệu lịch sử và cơ sở biểu đồ tiên tiến, bạn có thể quản lý tài khoản của mình, giao dịch danh sách đầy đủ các sản phẩm của chúng tôi, và sử dụng trên 30 chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường.

Sử dụng Metatrader cho Android

Yêu cầu Hệ thống Android 4.0 trở lên

Kết nối hệ thống Raw Pricing 
Chênh lệch từ 0.0 pip
Khớp lệnh siêu nhanh
Thanh khoản Liên ngân hàng sâu
Truy cập tài khoản của bạn mọi nơi
MetaTrader 4 và 5

Why trade on MetaTrader Android with IC Markets Global?

Lợi ích

Bắt đầu giao dịch Forex

trên MetaTrader cho Android