INSTALL

Nạp tiền vào Tài khoản

IC Markets Global cung cấp trên 14 tùy chọn nạp tiền linh hoạt bằng 10 đồng tiền yết giá khác nhau. Nạp tiền nhanh chóng tức thì và miễn phí sử dụng nhiều phương thức.

Nạp tiền cho Tài khoản của bạn

Tùy chọn nạp tiền

Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

PayPal

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Neteller

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Neteller VIP

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Skrill

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

UnionPay

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Điện Chuyển khoản

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền 2-5 business days Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Bpay

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền 12 - 48 giờ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Nhà môi giới sang Nhà môi giới

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền 2-5 business days Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

POLI

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Dịch vụ Ngân hàng qua Internet của Thái Lan

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền 15 - 30 phút Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Rapidpay

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền It may take up to 2 business days Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Klarna

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền It may take up to 2 business days Nạp tiền Ngay

Tùy chọn nạp tiền

Vietnamese Internet Banking

Đồng tiền Được chấp nhận: Thời gian Xử lý Nạp tiền TỨC THÌ Nạp tiền Ngay

Xử lý thanh toán

Để xử lý nhanh hơn, chúng tôi khuyên tất cả chủ tài khoản nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình từ bên trong Khu vực Khách hàng An toàn. Từ Khu vực Khách hàng An toàn của mình, bạn sẽ có thể nạp tiền vào tài khoản theo thời gian thực sử dụng Thẻ tín dụng, Skrill và Webmoney.

Nếu bạn chưa có quyền truy cập Khu vực Khách hàng An toàn của Chúng tôi, vui lòng làm theo Hướng dẫn Truy cập.

An toàn Tiền vốn

When funding your trading account, client money is held in Segregated Client Money Accounts with Top-Tier International Banks. Electronic payments are processed using SSL (Secure Socket Layer) technology and are encrypted to ensure security. All payment information is confidential and used only for the purpose of funding your trading account with IC Markets Global.

Phí Ngân hàng

IC Markets Global không tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho việc nạp tiền hoặc rút tiền. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí khi thanh toán được gửi đến và gửi từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế. IC Markets Global không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phí ngân hàng nào như vậy.

Thanh toán của Bên Thứ ba

IC Markets Global không chấp nhận thanh toán từ các bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả khoản nạp cho tài khoản giao dịch của bạn phải đến từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn. Thanh toán từ Tài khoản Ngân hàng Liên kết / Thẻ tín dụng được chấp nhận nếu chủ tài khoản giao dịch là một trong các bên trong Tài khoản Ngân hàng / Thẻ tín dụng.

Bắt đầu giao dịch với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới