INSTALL

Rút tiền

Để xử lý nhanh hơn, tất cả chủ tài khoản hiện được yêu cầu gửi yêu cầu rút tiền từ bên trong Khu vực Khách hàng An toàn. Nếu bạn chưa có quyền truy cập Khu vực Khách hàng An toàn của mình, vui lòng làm theo Hướng dẫn Truy cập.

Biểu mẫu Rút tiền

Nếu bạn chưa có quyền truy cập Khu vực Khách hàng An toàn của mình, vui lòng làm theo Hướng dẫn Truy cập.

Nếu bạn chưa thực hiện
rút tiền trước đó, vui lòng lưu ý:

 • Thời gian đóng yêu cầu rút tiền là 12:00 giờ theo giờ AEST/AEDT. Nếu yêu cầu rút tiền của bạn được gửi trước thời gian này, nó sẽ được xử lý trong ngày nhận. Nếu yêu cầu rút tiền của bạn được gửi sau thời gian này, nó sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
 • IC Markets Global không tính bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho việc nạp tiền hoặc rút tiền. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí, chẳng hạn như các khoản phí trung gian, khi thanh toán được gửi đến và gửi từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế. IC Markets Global không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phí ngân hàng nào như vậy.
 • Funds in your trading account(s) are intended solely for trading purposes. Therefore, a processing fee may be applied to your withdrawal if your deposits have not been utilised for trading.
 • Chuyển tiền bằng Điện chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế có thể mất đến 14 ngày và phải chịu thêm phí trung gian và/hoặc người thụ hưởng
 • Rút tiền bằng Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ* được xử lý miễn phí. Sau khi được xử lý, rút tiền bằng Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ có thể mất 3-5 ngày làm việc để đến thẻ tín dụng của bạn. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng trong một số trường hợp hiếm khi xảy ra, điều này đôi khi có thể mất tối đa 10 ngày làm việc tùy thuộc vào ngân hàng kết thúc.

  * Vui lòng lưu ý rằng rút tiền bằng Thẻ tín dụng có thể không khả dụng đối với tất cả các quốc gia
 • Nếu bạn muốn rút một số tiền vượt quá số tiền đã gửi bằng Thẻ Tín dụng / Ghi nợ Bảo mật Visa / MasterCard, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một phương thức gửi tiền khác đã sử dụng trước đó hoặc tùy chọn chuyển khoản ngân hàng.
 • Rút tiền qua Paypal / Neteller / Skrill phải được thực hiện từ cùng tài khoản mà từ đó tiền được gửi ban đầu. Những giao dịch này được xử lý miễn phí và ngay lập tức sau khi được xử lý.
 • Nếu thẻ tín dụng / ghi nợ mà bạn tải lên đã hết hạn, vui lòng tải lên thẻ mới trong khu vực khách hàng của bạn để tiếp tục sử dụng các dịch vụ nạp tiền và rút tiền mà không bị gián đoạn. Nếu số thẻ mới của bạn khác với số thẻ đã hết hạn, bạn sẽ cần gửi thư được cấp từ ngân hàng phát hành thẻ cũ xác nhận rằng thẻ mới đã được cấp thay cho thẻ cũ.
 • Nếu thẻ tín dụng / ghi nợ mà bạn tải lên bị mất / bị đánh cắp / bị hỏng / bị hủy, bạn sẽ cần gửi thư được cấp từ ngân hàng phát hành thẻ cũ xác nhận rằng thẻ cũ không còn hợp lệ nữa.
 • Nếu thẻ mới được tải lên chưa được sử dụng để nạp tiền trước khi yêu cầu rút tiền, bạn sẽ cần phải nạp một khoản tiền nhỏ để kích hoạt tiện nghi rút tiền trên thẻ này.
 • IC Markets Global, theo quyết định của riêng mình, có thể yêu cầu bạn gửi giấy tờ bổ sung (ví dụ, biên lai nạp tiền đối với những khoản thanh toán đã được xử lý thông qua thẻ cũ hoặc sao kê thẻ hiển thị giao dịch nạp tiền) trước khi phát hành tiền vào thẻ mới.
 • Để rút một số tiền nhiều hơn số tiền nạp bằng dịch vụ Verified by Visa / MasterCard Thẻ Bảo mật / Thẻ ghi nợ, bạn sẽ được yêu cầu sử dụng một phương thức nạp tiền khác đã được sử dụng trước đó hoặc tùy chọn chuyển khoản ngân hàng.
 • Giao dịch qua Webmoney được xử lý bởi Ingenico ePayments (Trước đây là Global Collect). Ingenico ePayments (Trước đây là Global Collect) không cho phép khoản hoàn lại của Webmoney. Mọi khoản nạp qua Webmoney phải được rút bằng chuyển khoản ngân hàng, việc này có thể bị tính phí bổ sung. Giao dịch qua Webmoney sau khi xử lý thông qua chuyển khoản ngân hàng có thể mất 3-5 ngày làm việc để đến tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Tài khoản được nạp bằng Fasapay, được rút qua điện chuyển khoản ngân hàng có thể phải trả phí bổ sung. Sau khi xử lý thông qua chuyển khoản ngân hàng, tiền có thể mất 3-5 ngày để đến tài khoản ngân hàng của bạn.
 • Các tài khoản do Poli / Bpay tài trợ được rút qua chuyển khoản ngân hàng và không chịu thêm bất kỳ khoản phí ngân hàng nào nếu rút vào tài khoản ngân hàng nội địa. Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa tại Australia sẽ thường đến ngân hàng của bạn trong 2-3 ngày làm việc.
 • Accounts funded by Rapidpay are withdrawn via bank wire transfers which may incur additional charges. Once processed via bank transfer, the funds may take 3-5 business days to reach your bank account.
 • Accounts funded by Klarna are withdrawn via bank wire transfers which may incur additional charges. Once processed via bank transfer, the funds may take 3-5 business days to reach your bank account.
 • For first Wire transfer withdrawals we require that you provide us with a supporting copy of the bank statement related to your registered bank account.
 • For first Vietnamese Internet banking withdrawals, we require that you provide us with a supporting copy of the bank statement related to your registered bank account.
 • Nếu bạn rút tiền của mình được nạp qua tùy chọn Ngân hàng qua Internet Thái Lan sang một tài khoản ngân hàng Thái Lan, bạn sẽ cần phải tải lên ảnh rõ ràng hoặc bản scan màu của sổ ngân hàng của bạn. Sau khi được xử lý, có thể mất một ngày làm việc để tiền đến tài khoản của bạn.
 • IC Markets Global không xử lý thanh toán với các bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo rằng tất cả yêu cầu rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn đều được chuyển đến tài khoản ngân hàng hoặc nguồn đứng tên bạn. Thanh toán đến Tài khoản Ngân hàng Liên kết / Thẻ tín dụng được chấp nhận nếu chủ tài khoản giao dịch là một trên các bên trong Tài khoản Ngân hàng / Thẻ tín dụng.

Bắt đầu giao dịch với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới