INSTALL

Trái phiếu

Giao dịch chứng khoán cho thu nhập cố định phổ biến và thanh khoản nhất thế giới từ Mỹ, Anh, Châu Âu và Nhật Bản trên MetaTrader 4 và 5.

Bắt đầu Giao dịch
CFD trên Trái phiếu của IC Markets Global dựa trên chứng khoán nợ thu nhập cố định sẽ trả cho các nhà đầu tư một phiếu lãi thường xuyên để đổi lấy khoản đầu tư của họ. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm trái phiếu như CFD với việc xác định quy mô rất linh hoạt, do đó bạn có thể đầu cơ về giá của Trái phiếu bằng cách mua vào hoặc bán ra.

Không có lãi suất được ghi nợ hoặc ghi có vào những CFD trên Trái phiếu này, giống như thị trường Hợp đồng kỳ hạn cơ sở mà chúng dựa vào. Một lần nữa, điều này có nghĩa là bạn chỉ phải lo lắng về giá của trái phiếu và cho dù bạn mua vào hay bán ra.

CFD trên Trái phiếu do IC Markets Global cung cấp dựa trên các chứng khoán nợ được chính phủ đánh giá cao, bao gồm chính phủ của Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu. Trái phiếu cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội đầu cơ về lãi suất và tâm lý chấp nhận/từ bỏ rủi ro, đa dạng hoá danh mục đầu tư hoặc giảm thiểu rủi ro và xây dựng các vị thế bảo vệ trong giai đoạn suy thoái hoặc bất ổn kinh tế.

Trái phiếu

Thông tin

 • Trên 9 Trái phiếu sẵn có để giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bẩy lên tới 200:1
 • Thanh khoản Sâu
 • MetaTrader 4 và 5
 • Giao dịch 24/5
MỞ TÀI KHOẢN Raw Spread

Cách thức
giao dịch Trái phiếu hoạt động?

Trái phiếu là một phần trong lớp tài sản thu nhập cố định.

Trái phiếu trả phiếu lãi cố định thường xuyên cho chủ trái phiếu và có thể được bán ở các thị trường thứ cấp. Chính phủ phát hành trái phiếu để cấp vốn cho chi tiêu của chính phủ vào các dự án như cơ sở hạ tầng công cộng.

Nhà giao dịch thường giao dịch trái phiếu trên cơ sở kỳ vọng về lãi suất hợp đồng kỳ hạn.

Nếu ngân hàng trung ương tăng lãi suất, thì giá trái phiếu sẽ giảm và lợi tức sẽ tăng lên.

Ví dụ về giao dịch trái phiếu

Bán ra: Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 5 năm của Mỹ

Lợi nhuận gộp trên giao dịch của bạn được tính như sau:
Giá Mở cửa
($120.25 x 10 contracts) x $200 = USD $240,500
Giá Đóng cửa
($118.32 x 10 contracts) x $200 = USD $236,640
Tổng Lợi nhuận Giao dịch
$240,500 - $236,640 = USD $3,860
Mở Vị thế

Bạn cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng Lãi suất và kết quả là Lợi tức Kho bạc kỳ hạn 5 năm sẽ tăng lên. Bạn bán 10 hợp đồng vào tháng 3/2017, Công khố phiếu kỳ hạn 5 năm của Mỹ ở mức 120.25.

Đóng Vị thế

Quan điểm của bạn là chính xác và giá Công khố phiếu kỳ hạn 5 năm vào tháng 3/2017 giảm.

Lưu ý: Đối với Trái phiếu có quy mô hợp đồng là 200, có nghĩa là mỗi lần biến động 0.01 trong CFD trên Trái phiếu trị giá 2 USD.

Hợp đồng kỳ hạn Sắp Hết hạn

Quy trình hết hạn/tái đầu tư của hợp đồng kỳ hạn

CFD trên Hợp đồng tương lai của IC Markets Global được đặt hết hạn hai ngày làm việc trước khi hợp đồng hết hạn trên thị trường cơ sở. Khi CFD trên Hợp đồng tương lai hết hạn, mọi vị thế mở sẽ được đóng ở mức giá thanh toán hợp đồng tương lai; theo báo cáo của sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Quy trình này sẽ thường diễn ra vào ngày sau ngày hết hạn. Các vị thế mở không được chuyển sang tháng trước tiếp theo, vì vậy bất kỳ khách hàng nào mong muốn giữ vị thế dài hạn phải mở lại giao dịch trên hợp đồng sẵn có tiếp theo.

Biểu tượng
 • UST05Y_U4
 • UST05Y_Z4
 • UST10Y_U4
 • UST10Y_Z4
 • UST30Y_U4
 • UST30Y_Z4
 • UKGB_U4
 • UKGB_Z4
 • EURBBL_U4
 • EURBND_U4
 • EURSCA_U4
 • ITB10Y_U4
 • JGB10Y_U4
Tên
 • 28/05/2024
 • 27/08/2024
 • 28/05/2024
 • 27/08/2024
 • 28/05/2024
 • 27/08/2024
 • 27/05/2024
 • 26/08/2024
 • 03/06/2024
 • 03/06/2024
 • 03/06/2024
 • 03/06/2024
 • 07/06/2024
Các tháng của hợp đồng
 • 27/08/2024
 • 26/11/2024
 • 27/08/2024
 • 26/11/2024
 • 27/08/2024
 • 26/11/2024
 • 26/08/2024
 • 25/11/2024
 • 03/09/2024
 • 03/09/2024
 • 03/09/2024
 • 03/09/2024
 • 06/09/2024
Ngày hết hạn
 • 28/08/2024
 • 27/11/2024
 • 28/08/2024
 • 27/11/2024
 • 28/08/2024
 • 27/11/2024
 • 27/08/2024
 • 26/11/2024
 • 04/09/2024
 • 04/09/2024
 • 04/09/2024
 • 04/09/2024
 • 09/09/2024
Contract Month
 • September
 • December
 • September
 • December
 • September
 • December
 • September
 • December
 • September
 • September
 • September
 • September
 • September

Chênh lệch

Trái phiếu

Product
All Accounts
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
AVG
EURBOBL
Euro Bobl
0.010
0.010
EURBUND
Euro Bund
0.010
0.011
EURSCHA
Euro Schatz
0.010
0.010
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
0.020
0.020
JGB10Y
Japanese 10 YR
0.030
0.034
UKGB
UK Long Gilt
0.010
0.012
UST05Y
US 5 YR T-Note
0.014
0.014
UST10Y
US 10 YR T-Note
0.031
0.031
UST30Y
US T-Bond (30 year)
0.030
0.031
Product
All Accounts
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
AVG
EURBOBL
Euro Bobl
0.010
0.010
EURBUND
Euro Bund
0.010
0.011
EURSCHA
Euro Schatz
0.010
0.010
ITBTP10Y
BTP Italian Bonds
0.020
0.020
JGB10Y
Japanese 10 YR
0.030
0.034
UKGB
UK Long Gilt
0.010
0.012
UST05Y
US 5 YR T-Note
0.014
0.014
UST10Y
US 10 YR T-Note
0.031
0.031
UST30Y
US T-Bond (30 year)
0.030
0.031

Bắt đầu giao dịch với

nhà cung cấp ngoại hối CFD uy tín hàng đầu thế giới